Att en stor del av moderna elektronikprodukter tillverkas i Asien är knappast en nyhet. Oavsett märke kommer det stora flertalet enheter från fabriker i länder som Kina, Taiwan, Thailand eller Korea. Anledningarna till detta är flera, där framför allt förhållandevis låga tillverkningskostnader står i fokus.

foxconn.jpg

Koncentrationen av såpass stor del av industrin till ett mindre geografiskt område kan dock innebära stora konsekvenser för framtiden. Det menar Peter Cochrane, brittisk ingenjör med över 40 års erfarenhet från IT-branschen genom framför allt BT (föredetta British Telecom). Som exempel framhåller han bland annat förra årets naturkatastrofer i Japan respektive Thailand, vilka båda starkt påverkade tillgången av diverse komponenter.

Examples of a growing supply-chain brittleness include manufacturers temporarily denuded of LCD screens, memory chips and batteries by fires, a tsunami, and industrial problems. With only a few plants located in south-east Asia, we are running the gauntlet of man-made and natural disasters.

Moder natur är dock inte den enda faran. Cochrane menar att det i dagsläget endast finns ett tiotal större komponenttillverkare, oavsett vad som står på slutprodukternas klisterlappar. Bland dessa är Foxconn störst, med tillverkning åt bland annat Apple, Dell, Sony, Nokia, Microsoft och Nintendo.

Andra aktörer går dock sämre, och dålig ekonomi riskerar att plocka bort minst tre från marknaden de närmaste åren. Det lämnar i så fall endast sju företag inom en begränsad geografisk region, vilka tillverkar i stort sett all världens IT-produkter.

Framtiden innebär dock visst hopp. Viktiga områden som nano- och bioteknik är betydligt bättre utspridda, med övervägande lokala satsningar. Det gör systemet mindre sårbart, både för naturkatastrofer och ekonomisk påfrestning.

Källa: Techrepublic.