Det fortsätter att storma mellan Samsung och Apple. Efter att tidigare ha slagits i bland annat Tyskland ligger fokus nu på USA, och med ett färskt beslut från amerikansk domstol är det Apple som drar det längsta strået.

Det är distriktsdomaren Lucy Koh som slår ned klubban, och menar att Galaxy Tab 10.1 bryter mot Apples designpatent. Samma domare har tidigare friat Samsung i det aktuella ärendet, men har efter ett överklagande ändrat ståndpunkt i frågan.

Although Samsung has a right to compete, it does not have a right to compete unfairly, by flooding the market with infringing products. While Samsung will certainly suffer lost sales from the issuance of an injunction, the hardship to Apple of having to directly compete with Samsung’s infringing products outweighs Samsung’s harm in light of the previous findings by the Court.

Samsung är givetvis inte nöjda, och hävdar att beslutet är felaktigt. Enligt företaget vinner Apple frågan tack vare ett enda designpatent, som dessutom är väldigt generellt. Samsung menar vidare att liknande situationer kan hämma framtida utveckling.

Apple sought a preliminary injunction of Samsung’s Galaxy Tab 10.1, based on a single design patent that addressed just one aspect of the product’s overall design. Should Apple continue to make legal claims based on such a generic design patent, design innovation and progress in the industry could be restricted.

Återförsäljare får enligt beslutet sälja slut på de aktuella surfplattorna i lager, dock utan vidare påfyllning. Samsung menar dock att problemet inte rör till framtiden nämnvärt, då just Galaxy Tab 10.1 är en äldre och utgående modell. Nya Galaxy Tab 2 påverkas inte av samma beslut, utan kräver en ny omgång i domstol.

Källa: Reuters.