I slutet av förra veckan beslutade en amerikansk domstol om säljstopp för surfplattan Galaxy Tab 10.1, och endast några dagar senare upprepades historien för Samsung-tillverkade mobiltelefonen Galaxy Nexus. I båda fallen är det Apple som lämnat in klagomål rörandes patent för design respektive funktioner.

För den sistnämnda cementeras beslutet nu ytterligare, då domstolen med federala domaren Lucy Koh i spetsen väljer att inte ta hänsyn till Samsungs snabba överklagan. I fokus står patent nummer 8,086,604, vilket i korthet berör en gemensam sökfunktion för både webb och telefon med olika algoritmer beroende på sökområde. Samsung menar att funktionen bygger på tidigare patent, vilka därmed ska ha företräde.

Då Apple även betalat in begärda 96 miljoner dollar i pant innebär domstolens beslut att det tillfälliga säljstoppet för Galaxy Nexus av allt att döma träder i kraft. Google och Samsung hoppas dock på en sista utväg, där en snabb mjukvaruuppdatering som begränsar sökfunktionen används för att temporärt gå runt problemet.

Om lösningen godkänns av domstolen eller inte återstor dock att se. I vilket fall väntar garanterat överklaganden från alla sidor, och en rättslig cirkus ytterligare några månader.

Källa: The Verge.