Att köpa mjukvara digitalt, alltså utan fysiska skivor eller andra medium, blir stadigt populärare. På spelfronten tar tjänster som Valves Steam och EA:s Origin allt större marknadsandelar, med snabb och smidig leverans som det största argumentet. Kritik har dock riktats mot den obefintliga begagnatmarknaden, men där kan ett nytt domslut öppna för förändringar.

Databasjätten Oracle förlorar mot tyska återförsäljaren Usedsoft, vilka specialiserar sig på att sälja vidare använda licenser för reducerat pris. EU-domstolen menar att det inte spelar någon roll om mjukvaran är fysisk eller digital, kunden har fortfarande rätt att sälja sin kopia vidare.

[S]pridningsrätten till kopian av ett datorprogram konsumeras om rättsinnehavaren – som har gett sitt samtycke, även kostnadsfritt, till att denna kopia laddas ned från internet på ett datamedium – även, mot betalning av ett pris som ger rättsinnehavaren en ersättning som motsvarar det ekonomiska värdet av kopian av dennes verk, upplåtit en i tiden obegränsad nyttjanderätt till denna kopia.

Det finns dock vissa restriktioner. Domen handlar om databasmjukvara som installeras på en server, och för varje klient som ska ansluta till krävs en separat licens knuten till ursprungsmjukvaran. Ett företag kan sälja sin egen serverkopia, men måste då göra sin installerade version obrukbar. Samtidigt får enskilda klientlicenser inte säljas löst, då dessa anses direkt knutna till ursprungsmjukvaran.

Vilka konsekvenser beslutet får för tjänster som Steam eller Origin återstår att se. I dagsläget är mjukvarorna dock låsta till ett speciellt konto, och försäljning regleras hårt i användaravtalen.

Källa: EU-domstolen.