Det är oroligt i världsekonomin, med mörka moln både i södra Europa och på andra sidan Atlanten. Problemen avspeglas även på IT-marknaden, där minskad köpvilja gör att inkomsterna sinar. Bland företagen med problem finns amerikanska AMD, vilka föregår den kommande rapporten och meddelar att omsättningen under årets andra kvartal inte når förväntningarna.

Företaget hade räknat med en omsättningsökning på cirka 3 procent jämfört med andra kvartalet 2011, något som nu beräknas bli en minskning med cirka 11 procent. De nedskrivna förväntningarna beror på lägre än väntad försäljning i Europa och Asien, samt en i allmänhet lägre konsumtionsvilja.

AMD:s andra ekonomiska kvartal sammanfaller med kalenderåret, och slutar därmed den 30 juni. Rapporten i sin helhet presenteras 19 juli.