Alla har någon gång stött på en riktig fanboy, som inte bara nöjer sig med att följa sin egen övertygelse utan även känner sig tvungen att predika om ett visst företag eller produkts förträfflighet för alla andra i omgivningen.

mac_ingress.jpg

I datorvärlden ger detta upphov till storartade ställningskrig i forum och på andra sociala mötesplatser. Windows-galningar strider mot Linux-skägg och Android-tomtar stöter på motstånd från Apple-sekten, ungefär som i vilken sport som helst.

Scott Rose och Andrew Baird har skapat en underhållande sketch och fångar på ett mycket träffande sätt några av de vanligaste flosklerna som brukar levereras av så kallade fanboys, denna gång från Apple-lägret.