Lagringslösningen består av RamSan 320-enheter vilket maximalt kan lagra 64 Gigabyte data och är 3 unit hög. Lösningen består alltså av 40 RamSan 320 som totalt spänner över tre fulllängdsrack. Anslutningarna sägs vara 320 stycken 2 Gbit/sekund-fiberkablar och den interna I/O-prestandan sägs vara mycket extrem.

Priset hävdas vara en spottstyver - cirka 35 miljoner svenska kronor. Det sägs tyvärr inte vad regeringen i USA ska ha detta monster till, men troligen handlar det om en mycket stor och prestandakrävande databas.