I början av 2017 rapporterades det att en ny kampanj mot svenska illegala fildelare inletts, vilken går ut på att skicka ut kravbrev till misstänkta personer. Flera operatörer har också krävts på information om sina användare, där bland annat Tele2 bestridit detta i domstol och vunnit efter överklagan.

Operatörerna Telia och Telenor har tagit upp striden mot advokatbyrån Njord Law Firm i Danmark och Danmarks Radio rapporterar nu att de kommit vinnande ur denna. En dansk domstol har fastställt att privatpersoners integritet ska gå före upphovsrättsinnehavarnas intressen och advokatbyrån har inte längre rätt att kräva ut uppgifter om operatörernas kunder.

Njord Law Firm är även aktiva i Sverige och har tillsammans med flera svenska advokatbyråer skickat ut kravbrev till misstänkta illegala fildelare. Dessa ombeds betala den summa som står i brevet eller riskera att ställas inför domstol. Lagligheten i metoden är vida omdiskuterad och svenska Datainspektionen har börjat utreda denna, och menar att det kan röra sig om olaglig inkassoverksamhet.