I början av 2018 talades det om ett förslag från EU, vilket innebar att allt innehåll som laddas upp på webben ska läsas av för att säkerställa att det inte bryter mot upphovsrätten. Detta uppmärksammades av bland annat Github, som menade att det även skulle gälla kod som laddats upp på företagets webbplats och innebära en stor nackdel för dem.

Europeiska rådet har nu gått vidare med förslaget och ska diskutera frågan med Europaparlamentet. Förslaget har dock mötts av högljudd kritik då det anses ha många negativa effekter för att dela innehåll på webben. Bland annat innebär det att plattformar där innehåll laddas upp måste implementera någon form av system för att läsa av detta automatiskt.

De webbplatser där innehållet laddas upp blir också direkt skyldiga och kan dömas till höga böter om det är upphovsrättsskyddat. Det rör sig om all typ av innehåll som laddas upp, med allt från text till ljud, musik och grafik och många menar att det kommer innebära mycket extra arbete och kostnader.

Annan kritik som riktas mot förslaget är att även fullt lagliga återanvändningar av upphovsrättsskyddat innehåll, såsom parodier och remix-versioner av låtar, kommer plockas upp av avläsningssystemen. Det innehåll som tas bort måste inte heller vara olagligt för att det ska försvinna, utan allt som krävs är att upphovsrättsinnehavaren har markerat att det inte får laddas upp på nytt.

Större delen av EU:s medlemsländer är för det nya förslaget, däribland Sverige. Europaparlamentet ska rösta i frågan i slutet av juni och därefter väntas ett slutgiltigt beslut tas.

Källa: Saveyourinternet, juliareda.eu.