I början av 2018 framgick det att Postnord tillsammans med Tullverket planerade att införa nya regler för paket från länder utanför EU, då främst Kina. Detta då e-handeln från landet ökat och det stora antalet paket inneburit att många seglat under radarn när det kommer till moms.

Reglerna infördes i mars, och dessa har i sin tur lett till så mycket som 400 000 paket skickats tillbaka till ursprungslandet på grund av obetalda importavgifter. Myndigheten Post- och Telestyrelsen har nu påbörjat en granskning av Postnords hantering av paket med varor som skickats från länder utanför EU.

Anledningen är att de mottagit en stor mängd klagomål och frågor kring Postnords rutiner gällande hantering av tull, moms och avgifter. Klagomålen handlar bland annat om långa väntetider efter att avgifter betalats samt hur Postnord hanterat frågor och klagomål från kunder.

Myndigheten börjar med att skicka frågor till Postnord gällande företagets hantering av klagomål relaterade till paket som skickats från länder utanför EU. Dessa ska besvaras senaste 20 augusti och därefter ska ett beslut tas hur och om granskningen ska tas vidare.