Ett vida omdiskuterat ämne på webben på senare tid är upphovsrättslagen Copyright in the digital single market, ofta benämnd som Artikel 13, vilken Europaparlamentets juridiska utskott nyligen röstade om. Det går ut på att stärka upphovsrätten på webben genom att införa krav på automatisk avläsning av uppladdat innehåll, likt Youtubes Content ID-system för videoklipp som laddas upp.

Läs mer om Artikel 13 och vad det innebär

Omröstningen är nu avgjord och har godkänts av utskottet, med 15 röster för och 10 emot. Även den så kallade länkskatten röstades igenom, vilken innebär att webbplatser måste betala en licenskostnad till mediehus och tidningar när de använder sig av citat och liknande från dem.

Många har uttryckt sitt missnöje över godkännandet av förslaget, och något som ofta återkommer är att det kommer innebära allvarliga begränsningar av yttrandefriheten på webben. En av de är den svenska Europaparlamentarikern Fredrick Federley som menar att beslutet tar "död på internet som vi känner det".

Nästa steg är ett så kallat trilogmöte, där Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen går igenom lagförslaget. Detta kan dock tas upp för omröstning igen om minst 76 Europaparlamentariker begär att beslutet ska tas upp på nytt i Europarlamentets plenum den 2–5 juli. I en sådan omröstning måste en majoritet av parlamentarikerna rösta ned utskottets förslag.