För 14 år sedan blev krypteringsprotokollet WPA2 redo att implementeras i routrar världen över, och har sedan dess varit standard i nya enheter. Protokollet ansågs länge vara säkert men den synen förändrades i fjol när säkerhetshålet KRACK uppdagades, som bland annat tillät en angripare att kapa protokollets fyrvägshandskakning.

Flera tillverkare har sedan dess åtgärdat problemet med hjälp av firmware-uppdateringar, och i början av året kunde Wi-Fi Alliance avslöja att nästa generations protokoll är på väg med ett skydd från grunden. Nu lanserar de officiellt krypteringsprotokollet WPA3 och öppnar därmed upp för tillverkare att implementera det i framtida produkter.

Bland de mest uppmärksammade förbättringarna i den konsumentinriktade varianten, WPA3-Personal, återfinns bland annat ett bättre kryptografiskt skydd även när kortare lösenord används. Det ska också bli svårare för en angripare att knäcka lösenordet för uppfångade paket offline via så kallade brute force-attacker, detta då paketen ska bli oanvändbara redan efter ett misslyckat försök.

Det är från och med nu fritt fram för tillverkare att implementera WPA3 i nya enheter och likaså att certifiera befintliga enheter. Det lär dock dröja ett tag innan det börjar etableras på bred front och för att dra nytta av det nya protokollet krävs även ett stöd för de trådlösa klienterna.