Till följd av hög efterfrågan på datorkomponenter har priserna successivt blivit högre på alltifrån olika typer av minneskretsar till grafikkort. Detta beror i dagsläget primärt på begränsad fabrikskapacitet hos aktörer som Samsung och TSMC, men även brist på de kiselplattor som tillverkare genom litografiska steg använder för att skapa färdiga kretsar.

Datorkomponenter kan bli dyrare till följd av högre pris på kiselplattor

Branschtidningen Digitimes rapporterar att bristen på kiselplattor kan väntas förvärras på åtminstone fem års sikt. Detta till följd av att världens fem stora leverantörer av kiselplattor, Shin-Etsu Handotai, Sumco, Globalwafers, Silitronic, och LG Siltron, trots rådande brist inte har några planer på att bygga ut kapaciteten.

Att ingen av aktörerna riktigt vill öka kapaciteten tillräckligt för att möta efterfrågan beror delvis på att de ser en chans till högre intäkter och därmed marginaler, men också oro att trenden kan komma att vända. Sydkoreanska Etnews tillskrev i slutet av förra året försiktigheten till finanskrisen år 2008, då bolagen gick på knä till följd av att efterfrågan på elektronik svalnade.

Doris Hsu, som sitter i styrelsen för taiwanesiska Globalwafers, meddelade nyligen att de är fullbokade hela vägen fram till slutet av år 2020. Till följd av den brist som råder betonade hon även att det inte kommer finnas något utrymme för att sänka priserna för de kontrakt som skrivs mellan år 2021 och 2025.

För att möta detta ska kontraktstillverkare, däribland Samsung, Globalfoundries och inte minst TSMC, eftersträva att skriva på längre leveransavtal än tidigare för att pressa ned priserna. Oavsett hur förhandlingarna går står det klart att priserna kommer bli högre när nuvarande avtal löper ut, vilket i slutändan kommer påverka priserna för deras kunder som exempelvis AMD, Nvidia och Qualcomm.

Den största kontraktstillverkaren TSMC aviserade tidigare under året att de inte ska överlåta de ökade kostnaderna på sina kunder, något som spås påverka bolagets bruttomarginal med 0,5–1 procentenhet under år 2018. Huruvida TSMC tänker fortsätta med detta på sikt eller om de bakar in kostnaden i sina priser för framtida tillverkningstekniker framgår inte.

Att priserna fortsätter stiga beror vid sidan om oviljan att utöka kapaciteten av kiselplattor på ökad efterfrågan inom flera sektorer – brytning av kryptovalutor (eng. mining), bilindustrin, Internet of Things (IoT), artificiell intelligens samt primär- (DRAM) och lagringsminne (NAND) för alltifrån datorer till servermarknaden och smarta telefoner. Det finns i dagsläget inga indikationer på att efterfrågan kommer svalna de kommande åren.