Tidigare under året har det talats mycket om ett nytt direktiv kallat Copyright in the Digital Single Market, vilket tagits fram inom EU för att stärka upphovsrättslagarna på webben. Direktivet innehåller två punkter som diskuterats flitigt, däribland Artikel 13 som innefattar avläsning av uppladdat material.

Läs mer Artikel 13 och Artikel 11

Efter att direktivet röstats igenom av Europaparlamentets juridiska utskott gick det nyligen vidare till en större omröstning där alla parlamentariker fick rösta i frågan. Julia Reda är en av de politiker som varit starkt kritiska mot förslaget och meddelar via Twitter att omröstningen avgjorts och att en majoritet röstade emot förslaget.

Resultatet innebär att direktivet tas upp på nytt i en omröstning som sker i september senare under året. Under denna får samtliga Europaparlamentariker rösta om förslaget och det finns stora möjligheter att göra ändringar i utformningen av det innan omröstningen.

I korthet innebär Artikel 13 att alla webbplatser som gör det möjligt för användare att ladda upp innehåll måste ha ett system för att läsa av detta automatiskt. Detta oavsett om det handlar om bilder, video, text eller ljud. Artikel 11 är det som även kallas länkskatt, och innebär att webbplatser måste betala en licenskostnad för att använda rubriker, citat och liknande från tidningar.