Under dagen meddelade Telia Company att bolaget förvärvat Bonnier Broadcasting, där TV4, C More och finländska MTV ingår för totalt 9,2 miljarder. Närings- och innovationsministern Mikael Damberg (S) var dock inte helt nöjd, särskilt inte då staten innehar 37 procent av aktierna i Telia och samtidigt styr SVT indirekt via en stiftelse.

Jag har till ledningen för bolaget under hela den här processens gång sagt att det är viktigt med medial mångfald och att staten inte har några ambitioner att äga marksänd tv.

Om köpet går igenom skulle det innebära att ägarbilden hos Sveriges två mest populära TV-kanaler koncentreras hos staten, något Damberg säger att det saknas ambitioner för. Svenska Dagbladets reporter Mikael Törnwall har talat med källor inom regeringen och menar på att ett ingripande från statligt håll kan bli aktuellt.

Törnwalls källor uppger att regeringen primärt tittar på två alternativ. Det ena innefattar att kalla till en extra bolagsstämma, och på den avsätta styrelsen som föreslog affären. Draget möjliggörs av statens signifikanta innehav. Det andra alternativet skulle vara att nyttja lagstiftning för att exempelvis hota med indraget sändningstillstånd, något som gör TV4 betydligt mindre attraktivt.

Av de två uppges det senare som mest sannolikt, särskilt då regeringen har oppositionen med sig i frågan. Huruvida regeringen faktiskt kommer genomföra något ingripande är dock fortsatt oklart, men redan tidigare under dagen for Damberg iväg för att tala med styrelsen för Telia efter att affären uppdagats.

Uppdatering: Sista ordet inte sagt enligt statsministern

Han (Damberg) kommer under dagen att kalla till sig företagsledningen för att höra hur det här var tänkt. Det är en mediepolitisk fråga och vi kan säga att det sista ordet är inte sagt i den affären ännu. [...] Det är precis det som näringsministern har uttryckt: att vi inte tycker att staten ska ha marksända tv-kanaler. Det ligger inte i statens intresse. Jag stödjer helt och fullt hans uppfattning.

Statsminister Stefan Löfven (S) instämmer nu fullt ut med Dambergs uttalanden och hävdar i en intervju med SVT att detta inte på något vis stämmer överens med statens intressen. SweClockers följer rapporteringen löpande kring TV4-affären.