Under morgonen den 20 juli meddelade Telia Company att bolaget ämnar att förvärva Bonnier Broadcasting för 9,2 miljarder kronor. I affären ingår TV4, C More och finländska MTV. Kort därefter gjorde regeringen klart att detta ansågs mycket olämpligt då staten innehar 37 procent av aktierna i Telia samtidigt som SVT ägs via en stiftelse.

Regeringskansliet.jpg

Regeringen har dock inte gett några konkreta besked gällande vilka åtgärder som kan komma att tas. Uppgifter talar för att drastiska ingripanden kan genomföras om Telia fortskrider med affären, med bland annat avsättande av styrelsen som ett alternativ. I en artikel från Expressen framgår det nu att oppositionen öppnar för att stycka upp Telia.

Det är en olämplig affär och det är djupt problematiskt att staten blir den stora aktören på mediemarknaden. [...] Jag menar att man kan agera och fördjupa diskussionen som handlar om att stycka upp Telia i flera delar – Elisabeth Svantesson (M)

Då [om Telia styckas upp] kan den här affären genomföras men infrastrukturen läggs i ett enskilt bolag där staten kan behålla sitt ägande – Mattias Bäckström Johansson (SD)

Det är både Sverigedemokraterna och Moderaterna som lägger fram uppstyckningen som ett alternativ, där den viktiga IT-infrastrukturen då kan hållas statlig av säkerhetspolitiska skäl. Liberalernas Jan Björklund vill istället se en försäljning av Telia, men det skulle enbart bli aktuellt om Alliansen tar makten efter valet.

Jag var tydlig på slutet på mötet med att vi kommer gå igenom och granska den här affären, utifrån principer om mediemångfald och mediernas oberoende. [...] Jag har tagit kontakt med Moderaterna som har efterfrågat en dialog och med Näringsutskottets ordförande för att säga att jag gärna kommer till deras sammanträde för att presentera och föra diskussioner om vägar framåt – Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) har å regeringens vägnar tagit kontakt med Moderaterna för att kolla på möjliga tillvägagångssätt. Han utesluter inga alternativ, men är försiktig med att ta upp några konkreta förslag. Klart är dock att Damberg precis som oppositionen tycker att statligt ägande av Sveriges två största TV-kanaler är olämpligt.

Telias VD Johan Dennelid har också kommenterat affären, men han menar på att detta är upp till styrelsen och inte något staten bör lägga sig i. Hans bedömning är att affären är sund ur ett bolagsperspektiv och ser positivt på en granskning från Konkurrensverket innan affären kan godkännas.

Huruvida affären kommer stoppas eller inte är således oklart. Men då staten är enskilt största ägare i Telia samtidigt som en enig riksdag kan dra in TV4:s sändningstillstånd via lagstiftning så har Telias ledning en lång uppförsbacke att bestiga.