Microsoft har på senare år skiftat fokus på en rad områden, där tillväxten inom företagets molnbaserade tjänster så som Azure ökat lavinartat. Därutöver har Office gått till en primärt prenumerationsbaserad intäktsmodell, samtidigt som Xbox fått ett klarare fokus på spel snarare än som en bred underhållningsplattform.

Satsningarna ser ut att ge utdelning, där Microsoft nu avslöjar bolagets intäkter för räkenskapsåret 2018 och dess fjärde kvartal. Bolaget gör rekordår och rapporterar intäkter om 110 miljarder USD, motsvarande 974 miljarder kronor. Det innebär en ökning om 14 procent sett till året innan, och markerar även första gången intäkterna överstiger 100 miljarder USD.

onedrive2.gif

För det fjärde kvartalet ökar intäkterna istället med 17 procent på årsbasis, motsvarande totalt 30,1 miljarder USD. Ännu starkare blir siffrorna när rörelseresultatet presenteras, vilket ökar med 35 procent till 10,4 miljarder USD.

Ökningen tillskrivs flera faktorer, där bland annat affärsområdet Productivity and Business Processes med Office-paketet i ryggen ökar med 13 procent på årsbasis till 9,7 miljarder USD. Störst är dock ökningen för Intelligent Cloud, vilket innefattar Microsofts molnplattform Azure. Här ökar intäkterna till 9,6 miljarder USD, motsvarande 23 procent.

Även andra områden går bra och ökar med tvåsiffriga procenttal. More Personal Computing där Surface, Xbox och Windows ingår ökar med 17 procent till 10,8 miljarder USD. Efter rapporten steg företagets aktie med 4 procent på börsen, inte minst då molntjänsterna väntas gå en ljus framtid till mötes.