Tekniken bakom datorer har sett drastiska krympningar sedan introduktionen för många år sedan, och mer prestanda ryms således på samma yta som tidigare. I början av året presenterade anrika IBM en dator tänkt för blockchain-applikationer, som med mått på 1 × 1 millimeter kallades världens minsta.

I en studie som presenterades i juni visar forskare från University of Michigan en ännu mindre variant med namnet Michigan Micro Mote, som mäter in på 0,3 × 0,3 × 0,3 millimeter. Detta kan jämföras med datorns föregångare med samma namn, som har de förhållandevis stora dimensionerna 2 × 2 × 4 millimeter.

Michigan Micro Mote.jpeg

Michigan Micro Mote bredvid riskorn. Bildkälla: University of Michigan

Det lilla formatet medför att energi för drift och informationsutbyte sker via ljus. Rekordhållaren kan endast fånga upp ett fåtal nanoampere, vilket ställer höga krav på en strömsnål krets. Likt IBM:s dator måste Michigan Micro Mote också konstant strömförsörjas, för att inte förlora det som programmerats och lagrats.

Datorn utmärker sig när det kommer till att mäta temperaturförändringar, varför ett användningsområde uppges vara sjukvården. Enligt vissa studier är vävnaden i tumörer varmare än övrig sådan, och de små enheterna förväntas därför kunna användas vid diagnostisering av cancer.

Källa: Mlive