Användandet av smarta telefoner har blivit allt mer utbrett och försäljningen av dessa har ökat mycket under de senaste åren. Många tillverkare släpper nya uppdaterade modeller på årlig basis, vilket gjort att livstiden för telefoner blir allt kortare och många väljer att byta ut sin enhet allt oftare.

Socialdemokraterna har lagt fram ett flertal förslag för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland och ett av dessa är ett pantsystem för mobiltelefoner och andra elektroniska produkter. Systemet liknas vid det som finns för flaskor och burkar, där gamla telefoner ska kunna lämnas in och återvinnas för att tillverka nya.

Anledningen är att kunna återanvända ämnen såsom guld, silver och kobolt som används vid tillverkningen av smarta telefoner och hindra att avfallet dumpas och har en negativ påverkan på miljön. Även problem såsom barnarbete och att människor dör vid brytning av metall nämns, något de hoppas ska minska med ett pantsystem.

Exakt hur systemet ska se ut är ännu inte klart, men är tänkt att hanteras av återförsäljarna och summan för panten ska dras av vid köp av en ny telefon. Hur stor den summan ska vara ska även det utredas, men Socialdemokraterna menar att den måste vara tillräckligt stor för att motivera att ta med den gamla enheten till affären.

Källa: Socialdemokraterna, Aftonbladet