Tidigare under året introducerade Wi-Fi Alliance, som bland annat arbetar med att certifiera nätverksprodukter, en ny standard de kallar för Easymesh. Tanken med den är att göra det lättare för konsumenter att använda mesh-nätverk, något som blivit allt vanligare på senare tid.

Tillverkaren Arris blir nu först ut med en produkt som certifierats enligt standarden, detta i form av en accesspunkt (eng. access point) för Wifi-nätverk. Stödet innebär att accesspunkten kan kommunicera och användas tillsammans med produkter från andra tillverkare i ett mesh-nätverk, så länge även de har stöd för standarden.

Ett problem som ofta uppmärksammas när det kommer till mesh-nätverk är att de låser in användaren hos en specifik tillverkare. Det är detta Wi-Fi Alliance vill råda bot på med Easymesh-standarden, och förutom accesspunkter har de tidigare meddelat att även routrar med stöd för denna ska lanseras inom kort.

Att implementera stöd för standarden är upp till respektive tillverkare och enligt Wi-Fi Alliance ska även existerande produkter kunna uppdateras med detta. Arris har ännu inte tillkännagivit pris eller lanseringsdatum för produkten.