Kopieringsskydd är något som används för i princip all typ av media, med allt ifrån filmer till spel och musik. I spelbranschen är det ett vida omdiskuterat ämne, då vissa typer av skydd visat sig innebära negativa konsekvenser för spelare i form av sänkt prestanda.

GOG, tidigare Good Old Games, är en av få spelbutiker som riktat in sig på att sälja spel utan någon form av kopieringsskydd, eller DRM. Nu lanserar de initiativet FCK DRM där syftet är att informera konsumenter om vad exakt DRM är och riskerna med detta.

De liknar DRM vid en killswitch som är inbyggt direkt i exempelvis spel och filmer och kan användas när som helst för att ta bort tillgången till det användaren köpt. En aspekt som tas upp är att tillgången till spelet endast är garanterad så länge tjänsten det körs via finns kvar, och annat såsom nedtid och tekniska problem kan även det påverka möjligheten att spela.

Kopieringsskyddet är också beroende av en internetuppkoppling, något som inte alltid finns tillgängligt. Detta för att hela tiden försäkra sig om att köparen faktiskt äger spelet och denne kan nekas tillgång om detta inte kan säkerställas.

Förutom sin egen tjänst informerar GOG om andra webbplatser som erbjuder digitala köp utan kopieringsskydd. För musik nämns bland annat Bandcamp och för böcker Project Gutenberg, som erbjuder gratis e-böcker via webben.