I ett försök att täppa till säkerhetshålen Meltdown och Spectre har Intel släppt en rad uppdateringar till sin mikrokod. Nyligen gick bolaget ut med en uppdatering efter att ytterligare en sårbarhet uppdagats, och i samband med detta förnyades användaravtalet, där prestandajämförelser före och efter uppdateringen förbjöds.

Nu har dock Intel gått ut med en uppdatering av användaravtalet, där klausulen kring prestandatester inte längre finns med. Policyn riktade sig primärt mot utvecklare av Linux-distributioner som nyttjar Intels mikrokod i sina lanseringar samt företag som vill implementera koden i sina produkter.

You will not, and will not allow any third party to (i) use, copy,
distribute, sell or offer to sell the Software or associated documentation; [...] (v) publish or provide any Software benchmark or comparison test results.

Det tidigare ställningstagandet gjorde det klart att Intel rent juridiskt band berörda parter att inte publicera prestandapåverkan av den nya uppdateringen. Detta kunde tolkas som att Intel försökte förbjuda dålig publicitet, då den nya mikrokoden påverkar prestandan negativt i många fall, särskilt för virtuella maskiner.

We have simplified the Intel license to make it easier to distribute CPU microcode updates and posted the new version here. As an active member of the open source community, we continue to welcome all feedback and thank the community.

Avtalet hävdade även att mikrokoden inte fick distribueras, vilket bland annat ledde till att utvecklare av Linux-distributionen Debian valde att inte inkludera mikrokoden i sin nya uppdatering. Intel menar på att det inte var avsikten, och trycker på att företaget fortsatt stödjer distribuering av öppen mjukvara med företagets proprietära mikrokod.