Telefonförsäljare är inte alltid helt populära, och många menar på att affärsmetoderna i vissa fall kan vara tvivelaktiga. Fram tills nyligen har det räckt med en muntlig bekräftelse från kunden för att ett köpeavtal ska räknas som bindande, men nu skärps lagstiftningen på området.

Det är TT som rapporterar att det numera krävs en skriftlig eller digital signatur för avtal som ingås över telefon. Att helt enkelt godkänna det muntligt i telefonen är sedan den 1 september inte längre tillåtet enligt lag. Jan Bertoft som är generalsekreterare för Sveriges Konsumenter är mycket nöjd med beslutet.

Det som säljs via telefon är ofta komplexa produkter, exempelvis abonnemang. Då är det viktigt att man inte pressas att säga ja under samtalet.

Han menar på att det är självklart att konsumenter ska få tid att tänka igenom erbjudandet och förstå vad det är som erbjuds. Idag är det ofta komplicerade avtal som inte är helt lätta att förstå över ett samtal, varpå telefonförsäljare sägs ha kunnat pressa konsumenter till att godkänna köp på lösa grunder.

Men trots förändringen i hur avtalen godkänns så påtalar Bertoft att det fortfarande finns fog att vara försiktig. Telefonförsäljare kan försöka kringgå systemet genom att omedelbart efter samtal ringa upp med ett färdigt avtal som kan signeras direkt. Då har konsumenten precis som innan inte fått ordentlig betänketid.

Han uppmanar konsumenter att fortsatt vara försiktiga, och tillägger samtidigt att hårdare lagstiftning kan bli aktuell om telefonförsäljare inte rättar sig efter den nya lagen. I grannländer som Danmark, Finland och Tyskland krävs idag att förhandsinformation ges ut innan samtalet.