Frågan om nätneutralitet, vilket innebär att alla internettrafik ska behandlas likvärdigt, har kommit upp ett flertal gånger under de senaste åren. Bland annat har operatören Telia fått motta kritik för sin kampanj där de erbjuder fri surf, och Post- och telestyrelsen (PTS) fastslog att den bröt mot nätneutraliteten.

Nu har ämnet återigen tagits upp för diskussion då Tre infört ett undantag i sitt erbjudande om fri musiksurf. Det gäller Googles tjänst Google Play Music, som inte omfattas av erbjudandet medan exempelvis tjänster som Spotify, Apple Music och Soundcloud gör det.

När det gäller vår fria musikstreaming så måste vi kunna avgränsa och identifiera vad som är musik, främst via IP-adresser. När det gäller Google Music och YouTube Music är trafiken både så blandad och omfattande att vi inte tekniskt kan särskilja vad som är musik eller annan typ av surf. Om man jämför med Spotify så har de ett antal dedikerade IP-adresser som enbart är musik, vilket då identifieras och räknas bort från surfpotten.

Till Mobil.se berättar Tre att det beror på "tekniska utmaningar", och de menar att det inte är möjligt att identifiera vad som är musik och vad som är annan surf när det kommer till Google Play Music och Youtube Music. De jämför med Spotify, som enligt dem har dedikerade IP-adresser för musiksurf och kan därmed enkelt räknas bort från surfpotten.

Tre har tidigare varit under utredning av Post- och telestyrelsen och även då handlade det om fri strömning av musik. Myndigheten beslutade att operatören måste inhämta godkännande för att hantera användarnas datatrafik. Det pågår även en utredning där PTS tittar på erbjudandet ur ett integritetsperspektiv och undersöker om det bryter mot nätneutraliteten.