Från att från början främst riktat in sig på amerikanska marknaden har Amazon och Netflix expanderat till både Europa och övriga världen. För att locka till sig kunder lägger båda tjänsterna stora summor pengar på att producera eget innehåll som endast finns hos dem och en stor del av det produceras i USA.

I en intervju med Variety berättar europeiska kommissionens chef för kommunikationsnät, Roberto Viola, att EU vill att fördelningen ska bli mer jämn. Inom kort kan de komma att sätta större krav på strömningstjänster såsom Netflix och Amazon, när det kommer till var innehållet produceras.

Detta kommer göras genom en ny lag som innebär att minst 30 procent av innehållet som finns hos strömningstjänster som är aktiva i Europa måste vara producerat i regionen. De kan göra detta genom att producera eget eller köpa in innehåll, alternativt bidra till en nationell filmfond genom att höja sin prenumerationskostnad något. Netflix har redan gjort det sistnämnda i Tyskland.

Enligt Viola är tanken med lagen att få strömningstjänster att investera mer i produktioner i Europa och bäst på detta är Netflix. De är idag nära att nå upp till gränsen på 30 procent och EU ska senare under året publicera statistik över hur de olika strömningstjänsterna ligger till.

Förslaget ska röstas igenom i december, men enligt Viola är det endast en formalitet och allt tyder på att det kommer gå igenom. Därefter har de olika medlemsländerna 20 månader på sig att se till att lagen efterlevs.