I början av år 2018 hölls det högljudda diskussioner om det nya EU-direktivet Artikel 13, som innebär att allt innehåll som laddas upp på webben ska läsas av för att säkerställa att det inte bryter mot upphovsrätten. Det möttes av hård kritik från flera håll, men röstades igenom med 15 röster för och 10 emot.

Läs mer om upphovsrsättslagen Artikel 13

Onsdagen den 12 september ska frågan tas upp igen, då den tidigare endast röstats igenom av Europaparlamentetes juridiska utskott och senare även röstats ned i en omröstning med samtliga parlamentariker. I den nya omröstningen deltar större delen av alla parlamentariker och minst 55 procent av medlemsstaterna måste rösta för det.

Oavsett resultat går förslaget efter omröstningen vidare till så kallat trilogmöte, där företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen diskuterar det. Det kan då göras om med nya formuleringar och liknande, alternativt slopas helt och hållet. Därefter görs en slutgiltig omröstning mot slutet av året.

Artikel 13 går i korthet ut på att alla webbplatser som låter sina användare ladda upp innehåll måste införa ett system för att automatiskt avläsa detta eller riskera böter. Avläsningen ska göras av allt innehåll som laddas upp på webben, oavsett om det handlar om bilder, video, text eller ljud.

Förutom Artikel 13 röstas det även om en så kallad länkskatt. Syftet med den är att mediehus och tidningar ska få ersättning för innehåll, såsom rubriker, citat och liknande, som används på andra webbplatser. För att använda detta måste webbplatsen betala en licenskostnad till de som äger innehållet.

Bland de svenska parlamentarikerna röstade samtliga ned förslaget under den tidigare omröstningen den 5 juli och i SweClockers intervjuer med riksdagspartier framgår att samtliga deltagande partier är emot förslagen. Det är dock möjligt att resultatet blir annorlunda vid nästkommande omröstning.