Det har varit många turer kring EU:s nya upphovsrättsdirektiv, i vilka de omtalade förslagen Artikel 11 och Artikel 13 ingår. Tidigare i somras röstades direktivet ner i Europaparlamentet – något som gjorde att förslagen skickades tillbaka till ritbordet för att åter kunna tas upp till omröstning vid parlamentets plenum i september, där samtliga EU-parlamentariker skulle få chansen att rösta på direktivet.

Under dagen gick omröstningen av stapeln, i vilken 438 av totalt 703 medverkande EU-parlamentariker röstade igenom direktivet medan 226 röstade emot. Resultatet innebär att förslagen tas vidare till så kallade trilogförhandlingar, där Europaparlamentet tillsammans EU-rådet och EU-kommissionen ska sätta sig ned och färdigställa direktivet.

Vad innebär Artikel 11 och Artikel 13?

Det nya upphovsrättsdirektivet innehåller en rad olika förslag som påverkar ett flertal upphovsrättsliga områden, men de mest omtalade är utan tvekan Artikel 11 och Artikel 13, där speciellt det sistnämnda skulle slå hårdast mot vanliga användare.

Artikel 11, som av många kallas "länkskatten", har tagits fram för att ge exempelvis tidningar och mediehus möjligheten att på ett bredare vis få ersättning för skapat innehåll. Detta innefattar bland annat rubriker och citat, där webbplatser som använder dessa som tredje part ska betala licenskostnad till den ursprungliga ägaren av innehållet.

Artikel 13 föreslår att webbplatser som tillhandahåller stora mängder upphovsrättsskyddat material kan behöva implementera åtgärder som avgör om materialet som laddas upp ägs av en annan part. En åtgärd kan exempelvis vara ett system för automatisk avläsning av innehåll som användare laddar upp, likt Youtubes Content ID-system. Detta skulle i sådana fall täcka all form av innehåll, inklusive video, bilder, ljud och text.

Nämnvärt är att den senaste revisionen av förslaget är mer specifik gällande vilka plattformar som omfattas. Bland annat nämns det att plattformen ska tillhandahålla stora mängder innehåll och att det ska vara fokus för webbplatsen, till exempel bilduppladdningstjänster. Ett annat tillägg specificerar även att plattformar såsom Wikipedia och Github undantas från direktivet, samt mindre företag.

Vad händer härnäst?

Efter trilogförhandlingarna mellan Europaparlamentet, EU-rådet och EU-kommissionen ska det färdiga upphovsrättsdirektivet presenteras i sin slutgiltiga version. Därefter sker en ny omröstning i frågan någon gång under våren 2019.

Uppdatering 17:16: Förtydligade beskrivningen av Artikel 13 med dess nya tillägg för att tydliggöra förslagets omfattning.