I början av 2018 infördes nya regler för paket som beställdes från Kina och skickades till Sverige. De innebar att de som beställer från utlandet ska betala en hanteringsavgift på 75 kronor samt momsen på försändelsen utöver priset på varan, något som i många fall inneburit avsevärt dyrare produkter.

I början av varje kvartal publicerar Postnord en rapport som görs i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, vilken visar den svenska e-handelns utveckling under perioden. Rapporten för första kvartalet 2018 visade att det skett en kraftig minskning av antalet paket från Kina och den senaste statistiken visar på ytterligare nedgång.

postnord-rapport.PNG

Under andra kvartalet stod Kina endast för 17 procent av e-handeln i Sverige, och jämfört med samma period 2017 har det skett en halvering från 34 procent. Populärast är Tyskland, som ökat från 21 till 31 procent och därefter kommer Storbritannien med 30 procent. Kina syns först på tredje plats, tätt efterföljt av USA som stod för 16 procent av e-handeln.

Sett till produktkategorier är kläder och skor det populäraste och på andra plats hamnar hemelektronik. Nämnvärt är att den sistnämnda kategorin minskat från 23 till 14 procent, jämfört med andra kvartalet 2017.

Den nya avgiften från Kina har mötts av mycket kritik, och har lett till vissa problem med beställningar för många kunder. För att förenkla processen har Postnord varit i kontakt med flera stora kinesiska återförsäljare för att komma fram till ett bättre system. En av dem är Wish, som sedan en tid tillbaka tar ut momsen direkt vid beställning och kunder slipper därmed hanteringsavgiften.