Den 12 september röstade EU om det nya upphovsrättsdirektivet Copyright in the Digital Single Market, som vill göra det lättare för upphovsrättsinnehavare att få betalt för sitt innehåll. Direktivet innefattar bland annat de omtalade förslagen Artikel 11 och Artikel 13 och har gått igenom flera iterationer, och godkändes nyligen efter flera ändringar med 438 röster för och 226 emot.

Detta innebär dock inte att lagarna faktiskt kommer träda i kraft i sin nuvarande form, utan det är fortfarande flera steg kvar i processen. Näst på tur står ett så kallat trilogmöte där utvalda medlemmar från Europaparlamentet, EU-kommissionen och företrädare för medlemsländerna ska diskutera direktivet ytterligare och komma överens om en slutgiltig version.

next-steps-1209-724x1024.png

Klicka för större bild. Källa: EDRi.

Resultatet av trilogmötet kan bli att direktivet görs om och delar tas bort alternativt inte ändras alls, beroende på vad parterna enas om. Därefter ska förslagen godkännas en sista gång, genom en ny omröstning i Europaparlamentet. Där kan de underkännas helt och hållet, men detta anses vara relativt osannolikt.

Trots ändringar i förslaget finns fortfarande många frågetecken och oklarheter kring bland annat Artikel 11 och Artikel 13. Syftet med dem är att stärka upphovsrätten inom EU där det förstnämnda förslaget är det som ofta kallas för "länkskatt" och innebär att utgivare har rätt till ersättning när deras innehåll delas.

Detta är specifikt riktat mot kommersiella plattformar såsom Google News, och enskilda individer samt vanliga hyperlänkar ska vara undantagna. Det råder dock oklarheter vad som klassas som en kommersiell plattform och om detta även innefattar exempelvis bloggar.

Artikel 13 fokuserar på plattformar som lagrar stora mängder innehåll som laddas upp av användarna. Direktivet innebär att plattformarna måste ha någon form av system som förhindrar att upphovsrättsskyddat innehåll publiceras, och den mest uppenbara lösningen anses vara automatiska avläsning av det som laddas upp. Webbplatser såsom Wikipedia och och Github är dock undantagna från detta.

Problemen med sådana system anses av kritiker vara många, bland annat att automatiska funktioner har svårt att skilja parodier och satir från faktiskt upphovsrättsskyddat innehåll. Något annat som ofta nämns är att begränsningar och regler kring upphovsrätt skiljer sig mellan EU-länder, vilket försvårar användningen av ett sådant system ytterligare.

Omröstningen om direktivet väntas hållas i januari 2019 och om det röstas igenom har alla medlemsländer i EU två år på sig att anpassa det till egna nationella lagar. Ett direktiv beskriver endast målet som ska uppnås, och hur detta görs är upp till respektive medlemsland.