Att strömma film, musik och annat innehåll över nätet är idag en vanlig företeelse och och marknaden går allt mer mot detta och överger fysisk media. Det har flera gånger gjorts försök med tjänster för att även strömma spel, med olika grader av framgång och ett återkommande problem är fördröjningen som uppstår.

Under företagskonferensen Goldman Sachs Communicopia talar utgivaren Take-Twos VD Strauss Zelnick om strömningstjänster för spel och menar att marknaden för dessa kommer ta fart på riktigt inom 1-3 år. Enligt honom har det alltid varit oundvikligt och att det som krävts endast är att tekniken ska komma ikapp.

I think streaming will happen. There are numerous companies that are looking at it. [...] The companies that are best positioned to pursue streaming are technology companies that have hyperscale data centers all around the world. There aren't very many of those because you do have to address latency, and you do have to be pretty close to where the consumer is in order to address latency. Do I think that will happen? I'm sure it will happen. I think that will happen in one to three years.

Zelnick berättar att det som krävs för att lösa problemet med fördröjning i spelen är att servrarna som de körs ifrån måste vara nära användaren. De företag som är bäst lämpade för detta är de som har stora datacenter över hela världen, och det finns endast ett fåtal sådana på marknaden vilket är ett av problemen enligt Zelnick.

Han förutspår även att strömningstjänster för spel kommer innebära att marknaden växer, då det inte längre finns krav på att köpa en separat konsol eller dator för att spela. Det enda som krävs är en handkontroll och exempelvis en TV eller mobiltelefon, vilket innebär att tröskeln för att börja spela blir lägre.

Källa: Gameindustry.biz