År 2016 vann Donald Trump det amerikanska presidentvalet, där han gick till val på bland annat lägre skatter och minskat handelsunderskott mot Kina. Mot bakgrund av detta har en rad åtgärder genomförts, bland annat har tullavgifter införts på vissa varor som importeras ifrån Kina.

I takt med att tullarnas omfång utökas drabbas flera varor, och nu har grafikkort hamnat på radarn. Konkret innebär det att en avgift om tio procent kommer åläggas grafikkort som producerats i Kina och sedan exporterats till USA, vilket ska driva upp priset för slutkund i landet. Nämnvärt är att detta enbart gäller lösa grafikkort, och inte färdigbyggda datorer.

Källor till Techspot menar dock på att tredjepartstillverkare tittar närmare på möjligheterna att undvika tullavgifterna, genom att flytta tillverkning från Kina till länder som Mexiko och Taiwan, vilka inte omfattas av tullarna. En stor del av grafikkretsarna tillverkas dock fortfarande i Kina, men AMD och Nvidia har inga egna fabriker knutna till landet.

Prisökningarna kan mycket väl primärt drabba amerikanska konsumenter, men det beror också på hur tillverkare väljer att sprida ut kostnaden för tullavgifterna. Investmentbanken Merryll Lynch beräknar att grafikkortspriserna kan komma att stiga med fem till tio procent på kort sikt.