Tidigare under året lades ett förslag fram inom EU, vars syfte var att främja filmskapande i Europa. Förslaget innebär att minst 30 procent av det innehåll som finns på strömningstjänster som är aktiva inom Europa, såsom Netflix och Amazon, måste vara producerat i regionen. Nyligen lades det fram för Europakommissionen, som nu har godkänt förslaget.

Precis som många andra förslag inom EU har även det som nu röstats igenom mötts av kritik, bland annat av Centerpartiets Fredrick Federley. Till Dagens Nyheter säger han att det bygger på europeisk kulturnationalism och är ett ingrepp i den kulturella yttrandefriheten.

När förslaget presenterades tidigare under året berättade europeiska kommissionens chef för kommunikationsnät, Roberto Viola, att syftet är att få strömningstjänster och andra TV-bolag att satsa mer på europeiska produktioner. Bäst på detta är Netflix, som redan idag nästan når upp till kvoten på 30 procent.

Förutom kravet på 30 procent kan även medlemsländerna kräva att företagen höjer priset för strömningstjänsterna i landet. Tillägget går då till en nationell fond för filmskapande och Netflix har sedan tidigare tvingats till detta genom ett domstolsbeslut i Tyskland.

EU har tidigare meddelat att de under oktober ska publicera en rapport som visar hur fördelningen ser ut idag hos de olika strömningstjänsterna. Lagen väntas därefter träda i kraft i december och medlemsländerna har då 21 månader på sig att införa reglerna.