Wifi är en teknik som de flesta nog är bekanta med, och något som används regelbundet i vardagen för att koppla upp enheter mot trådlösa nätverk. Standarden sätts av branschorganisationen Wi-Fi Alliance, vilken hanterar varumärket Wi-Fi. Samtidigt är det ingenjörsorganisationen IEEE som tar fram riktlinjerna för den underliggande tekniken.

I skrivande stund arbetar organisationerna med att lansera den nya standarden 802.11ax, vilken är en vidareutveckling av dagsaktuella 802.11ac. I samband med detta passar Wi-Fi Alliance på att ändra namnschemat för standarderna, där enheter med stöd för tekniken kommer begåvas med certifieringen Wi-Fi 6.

Detta är för att fler användare enkelt ska kunna identifiera vilken standard av Wifi deras enheter stödjer, istället för de mer kryptiska 802.11-benämningarna. Även äldre standarder får samma behandling, där Wi-Fi 5 och Wi-Fi 4 är för enheter med stöd för 802.11ac respektive 802.11n.

Nyheterna i 802.11ax kretsar primärt kring bättre utnyttjande av frekvensband, och att utöka den genomsnittliga datakapaciteten. Wi-Fi 6-kompatibla enheter som möter specifikationerna för 802.11ax finns redan utannonserade, men officiell certifiering av sådana enheter påbörjas först 2019 av Wi-Fi Alliance.