När det talas om Microsofts grundare är Bill Gates namnet på mångas läppar, men det var Paul Allen som övertygade Gates att hoppa av studierna på Harvard för att grunda Microsoft – eller när det företaget blev till Micro-Soft. Nu meddelas att Paul Allen avled den 15 oktober i sviterna av cancer.

My brother was a remarkable individual on every level. While most knew Paul Allen as a technologist and philanthropist, for us he was a much loved brother and uncle, and an exceptional friend.

Paul Allen föddes år 1953 i Seattle, Washington, och det var på Lakeside School som han träffade Bill Gates. Tillsammans med honom och Monte Davidoff anses Paul Allen vara en nyckelperson bakom programmeringsspråket Basic för världens första x86-processor – Intel 8080.

Med åren skiftade Paul Allen över till att fokusera på affärssidan av Microsoft och såg till att den då lilla aktören år 1980 fick i uppdrag av giganten IBM att leverera operativsystemet DOS. Allen lämnade sedermera sin direktörsroll hos Microsoft men satt kvar i styrelsen fram till år 2000.

Tack vare sitt aktieinnehav blev Paul Allen miljardär när Microsofts börsnoterades. Pengarna har använts för att investera i diverse initiativ, bland annat Spaceshipone som var först med att ta en människa till rymden utan statlig finansiering, och han har lagt strax över 2 miljarder dollar på välgörande ändamål.

Paul Allen fick år 2009 cancerdiagnosen Non-Hodgkins lymfom, mot vilken han genomgick en lyckad behandling. Den 1 oktober meddelade han att sjukdomen återvänt och två veckor senare avled han. Paul Allen blev 65 år.