Lootlådor i spel är i sig inget nytt fenomen, utan har funnits i diverse speltitlar under de senaste åren. Det är dock först på senare tid de fått uppmärksamhet i media, då det diskuterats huruvida de bör klassas som lotterier eller inte. Vissa, såsom Nederländerna, menar att så är fallet medan bland annat svenska Dataspelsbranschen hävdar motsatsen.

Frågan har även börjat uppmärksammas på politisk nivå och under en hearing med senatorer berättar amerikanska myndigheten Federal Trade Commission (FTC) att de har för avsikt att utreda lootlådor. Troligt är att utredningen kommer fokusera på att fastställa huruvida det handlar om lotteri eller inte, och om de kan ha negativa effekter på barn och ungdomar.

Belgien är ett av de få länder som infört regler mot lootlådor, då de fastslagit att lådorna är en form av hasardspel (eng. gambling). Detta har bland annat lett till att Blizzard tagit bort möjligheten att köpa lootlådor i Overwatch och Heroes of the Storm och EA är under utredning i landet för olagligt hasardspel i FIFA.

När utredningens ska påbörjas nämns inte, men troligt är att den kommer få allvarliga konsekvenser för spelbranschen om FTC kommer fram till att lootlådorna går att likställa med lotterier och hasardspel.

Källa: Variety, Youtube.