Enligt svensk lagstiftning har upphovsmän rätt till ersättning för ljud- och bildenheter som importeras och är avsedda för "framställning av exemplar av verk för privat bruk". Den organisation som har i uppdrag att samla in avgiften är Copyswede, som under de senaste åren dragit flera företag inför rätta för att få dem att betala för exempelvis telefoner.

Ett av dessa företag är operatören Telia, som enligt en tid tillbaka haft en tvist med Copyswede gällande privatkopieringsersättning för Iphone-telefoner. Nu har en dom kommit, vilken fastställer att Telia måste betala 107 miljoner kronor till Copyswede. Det handlar om privatkopieringsersättning om 3 kronor per gigabyte för Iphone-enheter som sålts i Sverige mellan år 2009 och 2016.

Copyswede säger att de är nöjda med domen och berättar att de kommer kräva samma ersättning för smarta telefoner som sålts av andra operatörer under samma period. Domen kan innebära dyrare telefoner framöver och påslag om 3 kronor per gigabyte innebär en prisökning på 192 kronor för en Iphone med 64 GB.

Avgiften avser privatkopiering och är en tillåten form av kopiering av upphovsrättsskyddade verk. Det rör sig exempelvis om att kopiera CD-skivor, spela in program från TV och lägga över video- och ljudfiler på mediaspelare. Detta görs dock i allt mindre utsträckning idag, vilket är varför många menat att avgiften spelat ut sin roll och bör avskaffas.

Detta anser även Sveriges riksdag, som tidigare under året beslutade att privatkopieringsersättningen skulle utredas. Förslaget gick då ut på att införa ett nytt system som baseras på den typ av privatkopiering som faktiskt förekommer idag samt att staten skulle ta över ansvaret för ersättningen.

Domen kan överklagas till hovrätten senast den 8 januari, men Telia har ännu inte meddelat om de har för avsikt att göra detta.

Läs mer om Copyswede: