Nyligen kom en dom i fallet Copyswede mot Telia, där tingsrätten valde att gå på Copyswedes linje. Teleoperatören tvingas betala totalt 115 miljoner kronor, varav 107 miljoner av dessa är privatkopieringsavgifter för Iphone-telefoner som sålts mellan 2009 och 2016.

En av de som varit kritiska mot Copyswede och privatkopieringen i stort är branschorganisationen Elektronikbranschen, som företräder leverantörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service. Efter domen mot Telia uppmanar organisationen regeringen att agera och ändra lagstiftningen, då den är föråldrad och de menar att privatkopieringen i stort sett har upphört.

Tingsrätten menar att Spotify innebär en skada för upphovsmännen. Det är anmärkningsvärt. Vidare menar tingsrätten att överkompensationen är irrelevant. Det innebär i praktiken, med dagens lagstiftning, att upphovsmännen ska kunna få hur mycket pengar som helst. Eftersom dagens lagstiftning utgår från produkternas minneskapacitet blir konsekvensen att ersättningen ökar i takt med att storleken på minnena hela tiden ökar, helt utan koppling till om konsumenterna överhuvudtaget privatkopierar.

I domen framgår det bland annat att tingsrätten anser att nedladdning av låtar för att lyssna offline på Spotify är en typ av privatkopiering, vilket innebär en skada för upphovsmännen. Detta, tillsammans med det faktum att det inte finns något tak för ersättningen, menar Elektronikbranschen är anmärkningsvärt och ett tecken på en föråldrad lagstiftning.

Tidigare under året meddelade riksdagen att samtliga partier står bakom ett förslag om att utreda privatkopieringsersättningen. Enligt Klas Elm, VD på Elektronikbranschen, skulle arbetet med detta kunna inledas närsomhelst, även av en övergångsregering.

Läs mer om Copyswede och privatkopieringsersättningen: