I början av 2015 stängdes ett stort antal svenska fildelningssajter ned, däribland Dreamfilm. Därefter påbörjades en utredning, vilken ledde till att fyra män åtalades och dömdes till 1,3 miljoner kronor i skadestånd. Summan höjdes senare till 4 miljoner kronor efter att domen överklagats till hovrätten.

Domen överklagades ytterligare en gång till Högsta domstolen, som fastslår att det skadestånd grundarna dömts till ska sänkas till 400 000 kronor. Skadeståndet gäller specifikt filmen "Maria Wern – Drömmen förde dig vilse" och är betydligt lägre än de 8 miljoner kronor Svensk Filmindustri (SF) tidigare yrkat på.

Anledningen är att SF:s siffror bygger på ett hypotetiskt avtal mellan dem och personerna bakom Dreamfilm och vad de då skulle betalat i licensavgifter för att kunna visa filmen. Högsta domstolen menar dock att SF inte haft i åtanke att filmen strömmas över internet och görs tillgänglig under en begränsad tid, vilket skulle leda till en betydligt lägre summa.

Förutom skadeståndet på 400 000 kronor för upphovsrättsintrång ska grundarna även betala ytterligare 250 000 kronor till SF för "skada på verkets anseende samt ideell skada". Denna summa fastställdes tidigare av hovrätten och har inte ändrats i Högsta domstolens utlåtande.

Domen från Högsta domstolen kan inte överklagas och är vägledande, vilket innebär att den ligger till grund för bedömningar i liknande mål framöver.

Läs mer om Dreamfilm: