I början av 2019 meddelade Apple att intäkterna för årets första kvartal troligen blir lägre än väntat. Företaget berättade att de förväntar sig en sänkning med 9 miljarder USD, motsvarande 81 miljarder kronor, vilket till stor del beror på sämre försäljning av nya Iphone-modeller.

När Apple nu presenterar sin rapport för första kvartalet 2019 framgår det att försäljningen av Iphone sjunkit med 15 procent jämfört med tidigare kvartal. Företaget anger flera anledningar till detta, varav en är att Apple erbjöd utbyte av batterier för äldre modeller vilket ledde till att allt färre valde att uppgradera. Det medges också att det höga priset för de nya modellerna kan ha bidragit.

If you look at what we did this past year, we priced the iPhone Xs in the U.S. the same as we priced the iPhone X a year ago. The iPhone Xs Max, which was new, was $100 more than the Xs. And then we priced the XR right in the middle of where the entry iPhone 8 and entry iPhone 8 Plus have been priced. [...] So, yes, I do think that price is a factor. [...] To give you more color I would say that, the XR is our most popular model and it's followed by Xs Max and then the Xs.

Bolagets VD Tim Cook berättar att skillnaden i USA har varit väldigt liten när det kommer till prissättning och internationella marknader är de som påverkats mest, där en av anledningarna är valutafluktuationer. För att motverka det framöver kommer Apple inte följa dollarkursen exakt, utan priserna kommer anpassas efter varje marknad.

Enligt Cook är den populäraste modellen Iphone XR, vilken även är den billigaste med en prislapp på strax under 10 000 kronor. Det går i linje med vad företaget tidigare sagt om att Iphone XR är den som säljer bäst, trots sämre specifikationer och mindre skärm.

Inför nästa kvartal förväntar sig Apple att affärerna fortsatt går lite sämre än vanligt och att det blir ytterligare nedgång, om än något mindre än under första kvartalet 2019. Tim Cook berättar att företaget har flera planerade åtgärder för att vända trenden, däribland mer fokus på inbytesprogram och avbetalningsplaner för nya Iphone-modeller.

Vad tycker du om Apples priser på Iphone-modeller? Är de för höga eller rimliga? Diskutera i kommentarstråden!