Säkerhet blir en allt viktigare del i vardagen på internet och det rapporteras allt oftare om läckor av användaruppgifter. Det har gjort att extra åtgärder som lösenordshanterare blivit vanligare, då det hjälper till att skydda mot att samma lösenord återanvänds och läcker ut på webben.

För att hjälpa användare skydda sig ytterligare släpper Google ett nytt tillägg till sin webbläsare Chrome med namnet Password Checkup. När den installerats skannar den automatiskt av lösenords och användarnamn som skrivs in av användaren, för att se om de matchar något i en dataläcka. Om det sker varnas användaren och ombeds byta lösenordet.

technical_infographic.png

Klicka för större bild.

Kombinationen av lösenord och användarnamn i en databas som enligt Google består av fyra miljarder användaruppgifter från diverse läckor. De berättar också att ingen personlig information skickas tillbaka till dem och all statistik de tar del av är helt anonym. Tillägget är också krypterat för att förhindra att en angripare får tillgång till användarens information.

Tillägget är enligt företaget utformat för att inte störa användaren, vilket är varför det inte varnar för svaga lösenord och liknande. Password Checkup finns tillgängligt för Chrome och kan laddas ned via tilläggsbutiken.

Läs mer om läckor och lösenord: