Nyligen uppdagades det att samtal till 1177 Vårdguiden varit tillgängliga på en oskyddad webbserver för vem som helst att lyssna på. Med hjälp av en webbläsare och kännedom om webbplatsens namn där filerna fanns lagrade kunde vem som helst få tillgång till ljudfilerna och ta del av känsliga personuppgifter som person- och telefonnummer.

sin webbplats meddelar nu myndigheten Datainspektionen att de uppmärksammats på händelsen och har för avsikt att granska 1177 Vårdguiden. Myndigheten har bland annat till uppgift att kontrollera att vårdgivare skyddar patienters uppgifter, och ser till att de lagras på ett säkert sätt.

Miljontals samtal till 1177 Vårdguiden publikt tillgängliga på webben

Datainspektionen berättar att de ser allvarligt på det som inträffat, men vad granskningen skulle kunna resultera i nämns inte. Utöver dem utreds händelsen från andra håll, däribland Region Stockholm som undersöker om det handlar om någon form av brott och därmed måste polisanmälas.

SweClockers har sökt Datainspektionen för en kommentar.