Mot slutet av 2018 gav svenska Starbreeze ut spelet Overkill's The Walking Dead, som utvecklades av Overkill Software. Kort efter lanseringen gick dock utgivaren ut med en vinstvarning och meddelade att de drabbats av ekonomiska problem, något som till stor del berodde på den dåliga försäljningen av speltiteln.

As of today, we have terminated our contract with Starbreeze Studios and will discontinue all efforts on OVERKILL’S THE WALKING DEAD [...] We did our best to work with Starbreeze and resolve many issues that we saw with the game, but ultimately OVERKILL’S THE WALKING DEAD did not meet our standards nor is it the quality that we were promised. We are exceedingly sorry to our fans and share their disappointment in the game.

På sin webbplats meddelar nu Skybound Entertainment, som äger rättigheterna till varumärket The Walking Dead, att de säger upp avtalet med Starbreeze och avslutar samarbetet med omedelbar verkan. Anledningen är att de inte är nöjda med resultatet och att det inte lever upp deras standard för spel och annat baserade på varumärket. Enligt dem motsvarar inte heller den färdiga produkten det de blivit lovade på förhand.

OVERKILL’s The Walking Dead förväntas tas bort från försäljning på Steam med anledning av meningsskiljaktigheter med licensägaren

Skybound, som äger licensen till OVERKILL’s The Walking Dead, har lämnat in ett licensrelaterat klagomål hos Steam, den primära digitala distributionsplattformen för Strabreeze spel OVERKILL’s The Walking Dead. Som följd av detta förväntas spelet tas bort från försäljning på Steam inom kort. Skybound och Starbreeze för diskussioner om avtalet och Starbreeze försöker hitta en överenskommelse där ambitionen att leverera säsong 2 av spelet kvarstår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Starbreeze själva har också gått ut och meddelat att Overkill's The Walking Dead med största sannolikhet inom kort kommer plockas ned från Steam. De pekar på "meningsskiljaktigheter" med Skybound, som lämnat in ett klagomål hos Steam relaterat till licensen.

Capture.JPG

De berättar dock att de för diskussioner med licensägaren för att hitta en överenskommelse, så att de kan leverera säsong 2 av spelet som tidigare utlovat. Den skulle innefatta mycket nytt innehåll, som nya uppdrag, föremål och karaktärer.

Framtiden för speltiteln är därmed i dagsläget osäker och det är okänt om några ytterligare uppdateringar släpps. Enligt en tidigare artikel hos Eurogamer visste dock utvecklarna redan på förhand att spelet skulle bli en flopp, då de inte fick tillräckligt med tid för att åtgärda de många problem och buggar som fanns.

Läs mer om Starbreeze: