Den senaste tiden har Apple och Spotify varit i luven på varandra gällande konkurrens på marknaden för musikstreaming. Enligt Spotify hämmar Apple konkurrensen genom att utnyttja sin position som både plattformsägare för App Store samt aktör med tjänsten Apple Music.

Apple svarade på kritiken och menade att Spotify förvränger sanningen för att få företaget att framstå som giriga. Nu svarar Spotify i sin tur på Apples anklagelser och berättar att konkurrentens uttalande är helt i linje med vad de förväntade sig.

Every monopolist will suggest they have done nothing wrong and will argue that they have the best interests of competitors and consumers at heart. In that way, Apple’s response to our complaint before the European Commission is not new and is entirely in line with our expectations.

We filed our complaint because Apple’s actions hurt competition and consumers, and are in clear violation of the law. This is evident in Apple’s belief that Spotify’s users on iOS are Apple customers and not Spotify customers, which goes to the very heart of the issue with Apple.

Spotify menar att "monopolister" alltid anser att de inte gör något fel, då sådana aktörer menar att deras handlingar har kundernas bästa och hälsosam konkurrens i åtanke. Istället anser Spotify att Apples handlingar har motsatt effekt och att företaget därmed bryter mot lagen.

Spotifys anmälan till EU lämnades in i början av mars 2019, men det är ännu inte känt huruvida den kommer tas vidare. Europeiska kommissionen har dock bekräftat för The Wall Street Journal att de fått in anmälan och bearbetar den.

Källa: Variety

Läs mer om Apple och Spotify: