Det gångna året har varit svårt för många företag i hårdvarubranschen. Både Nvidia och Apple förutspådde nyligen lägre intäkter inför presentationerna av sina senaste kvartalsrapporter, och i båda fallen berodde det på sjunkande försäljning inom respektive företags kärnområden.

För första gången någonsin går nu även Samsung ut med en vinstvarning inför presentationen av sin kvartalsrapport för första kvartalet 2019. Företaget förväntar sig att missa intäktsmålen och de stora anledningarna är priset på minneskretsar, som väntas sjunka mer än normalt. Utöver det har även efterfrågan på skärmar och paneler av olika slag minskat.

Den minskade efterfrågan på paneler uppges vara en konsekvens av den minskade försäljningen av Apples Iphone. Apples olika Iphone-modeller står för en stor del av Samsungs paneltillverkning på mobilsidan, då de tillverkar OLED-paneler för dessa.

De sjunkande priserna på minneskretsar är ett väl dokumenterat faktum och nyligen rapporterades det att de var "i fritt fall". Anledningen är marknaden nått en vändpunkt efter en lång tid av en uppåtgående trend, där både priser är efterfrågan ökat successivt. Det har lett till att tillverkare som Samsung sitter på stora överlager av kretsar som de måste sälja av.

Under ett samtal med investerare berättar Samsung att de förväntar sig att trenden håller i sig under första kvartalet 2019, för att sedan vända under andra kvartalet. Bolaget presenterar sin fullständiga kvartalsrapport i början av april.

Källa: Seeking Alpha, Reuters

Läs mer om Samsung: