Konjunkturen i världen vacklar, samtidigt som många marknader mognar och prispressas allt mer. Samsung har länge åtnjutit stora vinsthemtagningar och solida finanser, inte minst tack vare en ledande roll inom minneskretsar, kretstillverkning och smarta telefoner med serien Samsung Galaxy.

Nu aviserar dock bolaget via Reuters att rörelseresultatet kan minska med så mycket som 60 procent jämfört med det första kvartalet 2018. Samsung vinstvarnade nyligen och aviserade att de finansiella målen sannolikt missas, något som verkar införlivas. Samtidigt väntas intäkterna endast minska med 14 procent, vilket talar för dalande marginaler.

Samsung 970 Evo Plus.PNG

Orsakerna stavas ökade kostnader för utveckling av nya smarta telefoner, samt en prisnedgång på minnesmarknaden. Mycket beror på ökad konkurrens, där primärt kinesiska aktörer producerar varor till pressade priser. Samtidigt har telefoner mognat så pass att konsumenter inte känner sig manade att uppgradera lika ofta.

Minneskretsar och skärmar utgör en stor bas för Samsungs intäkter. På grund av att priserna snabbt sjunker på både NAND- och DRAM-kretsar har bolaget skurit i investeringar och tappat vinst. Dessutom har färre leveranser av Iphones lett till minskad försäljning av Samsungs skärmpaneler.

För det första kvartalet 2019 väntar Samsung intäker om 52 biljoner won, till en vinst på 6,2 biljoner. Analytiker hade spått en ordentlig nedgång jämfört med 2018, men konsensus låg ändå på markant högre 6,8 biljoner won. Analytiker tror dock på återhämtning senare under året, med minnespriser som stabiliseras och lanseringen av en ny Iphone som ska driva upp efterfrågan av skärmar.

Läs mer om Samsungs dalande vinster: