Att högtalare med smarta digitala röstassistenter analyserar användarens röster för bättre anpassning efter användaren är i sig inte underligt, huvudsakligen då analysen görs av automatiserade algoritmer. Att Amazons personal faktiskt avlyssnar inspelningar från de smarta högtalarna i Alexa-serien och använder dessa för intern underhållning går däremot utanför rimlig affärspraxis.

Bloomberg News rapporterar att tidigare anställda hos Amazon påstår att företaget har tusentals anställda i en global avdelning som avlyssnar kundernas inspelningar. Det officiella syftet är enligt Amazon att förbättra Alexa-enheternas förmåga att bearbeta och tolka mänskligt tal, men enligt personerna Bloomberg talat med används inspelningarna även till personalens underhållning.

Echo Plus.jpg

Rapporten anger bland annat att Amazons personal och kontraktsanställda i privata chattrum delar inspelningar de finner underhållande, exempelvis personer som sjunger i duschen där sångröstens bristande kvalitet varit målet för hån bland Amazons personal. Inspelningar av barn som skriker eller gråter uppges också ha delats i dessa chattgrupper.

I Amazons kommunikation utåt anger företaget inte explicit att inspelningarna analyseras av människor. På produktsidor som beskriver Alexa-assistenten anges endast att tjänsten använder kundens röstkommandon för att träna tjänstens röstigenkänning och förståelse för naturligt tal.

Diskutera smarta hemmet-frågor i forumet

I skärmdumpar som Bloomberg News tagit del av visas den information som skickas till Amazon tillsammans med inspelade ljudklipp. Där visas inte personlig data som användarens fullständiga namn och adress, men information som förnamn, kontonummer och enhetens serienummer följer med inspelningarna.

Apples och Googles röstassistenter Siri respektive Google Assistant spelar också in ljud som lagras och används för att förbättra tjänsternas röstbearbetning, men inspelningarna är i de fallen endast kopplade till en kod som inte är knuten till information som kan kopplas till användaren.

Två av de tidigare anställda rapporterar att två vanliga inspelningar personalen granskar är "Do you work for the NSA?" och "Alexa, is someone else listening to us?".

Amazon bekräftar i ett uttalande att de använder en "extremt liten del" av det som spelas in via Alexa för att förbättra sin tjänst. De berättar dock att anställda inte har tillgång till känslig information som gör det möjligt att identifiera enskilda personer.

Läs mer om röstassistenter: