Tidigare i vår uppdagades det att vårdtjänsten 1177 Vårdguiden lagrade inspelade samtal publikt tillgängliga på webben. Tjänsten, dit privatpersoner kan ringa om hälsorelaterad rådgivning, hade lagrat samtal med känsliga uppgifter på servrar sedan 2013, servrar som saknade åtkomstskyddade anslutningar.

Detta följde den tidigare skandalen runt Transportstyrelsen där uppgifter från bland annat körkortsregistret gjordes tillgänglig för icke-säkerhetskontrollerad personal från utlandet. Trots dessa två skandaler runt myndigheters datahantering hyser svenska folket fortfarande förtroende för sjukvårdens förmåga att skydda känsliga personuppgifter.

Detta enligt en undersökning som det svenska IT-säkerhetsföretaget Sentor har beställt. I deras årliga rapport ”Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2019” konstateras det att 7 av 10 svenskar hyser högt eller mycket högt förtroende för sjukvårdens förmåga att skydda vårdtagarnas känsliga information från missbruk och intrång.

Mer specifikt uppger 49 procent av de tillfrågade att de har högt förtroende för sjukvårdens förmåga att hantera känslig information, medan 21 procent uppger att de har mycket högt förtroende. Av de med bristande förtroende för vårdens datahantering uppger 21 procent att de har lågt förtroende och endast fyra procent uppger att de har mycket lågt förtroende.

Detta kan jämföras med skandalen runt Transportstyrelsens datahantering där två av tre svenskar uppgav lågt förtroende för myndigheternas förmåga för säker datahantering enligt en tidigare Sentor-undersökning.

Sentors rapport bygger på en undersökning som utförts av undersökningsföretaget Ipsos. Den bygger på svar från 1 006 svenskar i åldrarna 18-75 år som uppges utgöra ett representativt urval för hela landet.

Läs mer om dataläckan runt 1177: