För två år sedan upptäckte forskare en säkerhetsbrist i krypteringsstandarden WPA2, kryptering som används för att skydda trådlösa nätverksanslutningar. Sårbarheten drabbade alla enheter med trådlösa nätverk som nyttjade WPA-standarden, och uppföljaren WPA3 utformades därför för att undanröja bristen.

Wi-Fi Alliance utvecklade och lanserade WPA3 under relativt kort tid som ett svar på WPA2-bristerna, och nu uppdagas brister i WPA3 kan vara resultatet av att den nya standarden stressades fram utan tillräcklig tid till kvalitetssäkring. Namnet på de upptäckta bristerna i WPA3 får namnet Dragonblood.

Dragonblood består av två huvudsakliga sårbarheter. Den ena är så kallad downgrade-attack där anslutningen tvingas återgå till WPA2-kryptering av kompatibilitetsskäl. När anslutningen tvingats över till WPA2-kryptering kan den gamla handskakningsbristen utnyttjas för att knäcka krypteringen.

Det finns även en andra typ av downgrade-attack som påverkar handskakningsprotokollen i WPA3. Dessa protokoll kallas Dragonfly, och det är härifrån sårbarhetens namn Dragonblood kommer ifrån.

WPA3-standarden är bestyckad med två krypteringstekniker kallade P-521 och P-256. Om båda dessa har implementerats i enheten kan krypteringen tvingas att nedgraderas till den svagare P-256-tekniken som är lättare att knäcka.

WPA3_Dragonblood.jpg

I dokumentationen för sårbarheterna illustreras hur krypteringens handskakning går till.

Den andra sårbarheten är en så kallad side-channel-attack, där krypteringen tvingas läcka information om lösenordet som används. Här attackeras krypteringens kodning av lösenordet. Genom att utnyttja timing i så kallade hash-algoritmer kan angripare försöka knäcka lösenordet genom att testa det mot kombinationer av bokstäver.

Enligt gruppen som upptäckt sårbarheterna kan side-channel-attacken utnyttjas för att testa alla möjliga kombinationer av ett åtta tecken långt lösenord med relativt små medel. Ett sådant lösenord ska kunna knäckas med endast 40 handskakningar som bearbetas av relativt små resurser och kostnader, vilket innebär att tröskeln för att utföra sådana attacker blir relativt låg.

Gruppen bakom upptäckten har samarbetat med Wi-Fi Alliance för att åtgärda bristerna innan de gjordes officiella. I ett pressmeddelande påpekar Wi-Fi Alliance att de negativa effekterna inte ska bli så allvarliga då relativt få produkter har anammat WPA3. Standarden och certifiering av Wifi-bestyckade produkter ska också uppdateras med åtgärder för bristerna.

Läs mer om WPA-sårbarheter: