I SweClockers djupdykning i 5G lyfte mobiloperatörer fram teknikens potential som ersättare för traditionella markbundna bredbandslösningar på landsbygden. Tanken med tekniken är att de trådlösa 5G-anslutningarna ska erbjuda höga hastigheter med låg latens där det inte är ekonomiskt att bygga ut traditionellt bredband. Qualcomm presenterar nu en lösning för just detta scenario.

Qualcomms referensdesign bygger på att 5G-modem och tillhörande radioantenner integreras i en bredbandsrouter, där den mobila uppkopplingen konverteras till en Ethernet-anslutning eller ett lokalt Wifi-nätverk. Referensdesignen bygger på det egna X55-modemet i kombination med kretsen QCA6390 för Wifi 6 och Aqtion AQC107 för Ethernet.

Qualcomm_5G-4G-dual.jpg

Under årets Mobile World Congress visade Qualcomm upp lösningar där 5G slås ihop med 4G.

Qualcomm_5G-Oppo-spel.jpg

Andra företag demonstrerade lösningar där den låga latensen hos 5G användes till att strömma spel från molntjänster till mobila enheter.

5G-generationen består av två huvudsakliga tekniska spår. Det som står närmast i tid att användas på marknaden är 5G-modem som jobbar i frekvensband under 6 gigahertz (GHz), så kallat Sub-6 GHz. Det andra tekniska spåret kallas mmWave och jobbar i extremt höga frekvensband, mellan 30 och 300 GHz. Radiotekniken i 5G-generationen kallas 5G NR, en förkortning av Next Radio.

En av de stora framstegen jämfört med 4G/LTE är att latenstiderna ska kunna sjunka så lågt som 1 millisekund. Då NR-tekniken används för både Sub-6 GHz och mmWave ska låg latenstid gälla samtliga 5G-implementationer. Skillnaden mellan de två ska istället ligga i bandbredd där Sub-6 Ghz initialt väntas nå hastigheter om 2,4 Gbit/s, medan mmWave väntas nå hastigheter om 10 Gbit/s.

På de marknader som rullar ut kommersiella 5G-nätverk under 2019 är det uteslutande frekvensband i Sub-6 GHz som används, och mobila nätverk som nyttjar millimetervågor ligger sannolikt en bit in i framtiden. Referensdesignen från Qualcomm kan dock hantera frekvensband i både Sub-6 Ghz och mmWave, vilket säkrar bredbandslösningen för framtida mobila nätverk.

Qualcomms referensdesign väntas bli tillämpad av telekomoperatörer och tillverkare av nätverkshårdvara i Japan och Korea först, för att sedan rullas ut på de amerikanska och Europeiska marknaderna under 2020. I Sverige avslutades auktionen för spektrumutrymme för 5G i 700 MHz-bandet hösten 2018, ett resultat som överklagades av operatören Tre då de inte tilldelades licens.

Post- och telestyrelsen (PTS), myndigheten som ansvarar för elektronisk kommunikation i Sverige, hoppas på att kunna tilldela 5G-licenser under 2019. Licensvinnarna Telenor och Tele 2 avser att tillsammans bygga ut ett 5G-nätverk i Sverige under andra halvan av 2019, med kommersiell tillgänglighet 2020.

Läs mer om 5G: