Under våren 2018 presenterade Microsoft en rad funktioner som skulle läggas till i kommande uppdateringarna av Windows 10. En av dessa var tidslinje-funktionen Timeline som tillkom i April 2018-uppdateringen. En annan stor nyhet var Sets, ett system som skulle ge systemövergripande stöd för flikar och gruppering av dessa.

Sets skulle låna in systemet för flikar från webbläsaren Edge och ge alla applikationer på Windows 10-plattformen möjlighet att öppna nytt innehåll som flikar. Utöver de systemövergripande flikarna skulle Sets även ge användaren möjlighet att gruppera olika appar med varandra.

Detta skulle exempelvis kunna användas till att gruppera en webbläsare med flikar öppna om ett visst ämne med Microsoft Word där olika dokument relaterade till samma ämne finns öppna som flikar.

Sets kommer dock inte bli en del av Windows 10. Rich Turner, som arbetar med kommandotolken och Windows-subsystem för Linux, svarar i kommentarer på Twitter att Sets-systemet för Windows 10 är nedlagt, men att systemet kommer läggas till i kommandotolken Powershell.

Sets skulle inledningsvis endast stöda appar för Universal Windows Platform (UWP), detta då den äldre gränssnittsplattformen Win32 saknar UWP-plattformens tydliga riktlinjer för hur mjukvaran ska bete sig. Detta begränsade funktionens nytta och stödet expanderas senare till Win32-mjukvara. Den ökade komplexitet detta medförde verkar Microsofts ingenjörer dock inte lyckats knäcka.

Ytterligare en faktor som lär gjort arbetet med Sets mer komplicerat var Microsofts byte från en egenutvecklad webbläsare till en baserad på Chromium-projektet, vilket skulle kräva att ramverket för Sets skulle skrivas om för Chromium-koden.

Nästa uppdatering av Windows 10 heter 19H1 och är planerad att släppas under maj. De stora nyheterna här inkluderar Windows Sandbox, ett system som låter användaren köra appar i isolerade instanser av Windows där krypteringen sker på hårdvarunivå. Huvudsakligt fokus ligger dock på buggfixar.

Läs mer om Windows 10: